سیستم مناسب فتوشاپ

اگر می‌خواهید سیستم مناسب فتوشاپ و طراحی خریداری کنید این ویدیو آموشی را از دست ندهید.

سایت معرفی شده در ویدیو کلیک کنید

سیستم مناسب فتوشاپ

Windows

 حداقلپیشنهادی
ProcessorMulticore Intel® or AMD processor (2 GHz or faster processor with SSE 4.2 or later) with 64-bit support
Operating systemWindows 10 64-bit (version 20H2) or later; LTSC versions are not supported
RAM8 GB16 GB or more
Graphics cardGPU with DirectX 12 (feature level 12_0 or later)
1.5 GB of GPU memoryGPUs less than 7 years old. Currently, we don’t support testing on GPUs older than 7 years
GPU with DirectX 12 support (feature level 12_0 or later)
4 GB of GPU memory for 4k displays and greater
See the Photoshop graphics processor (GPU) card FAQ
Monitor resolution1280 x 800 display at 100% UI scaling1920 x 1080 display or greater at 100% UI scaling
Hard disk space20 GB of available hard-disk space50 GB of available hard-disk spaceFast internal SSD for app installationSeparate internal drive for scratch disks

macOS

 حداقلپیشنهادی
ProcessorMulticore Intel® processor (2 GHz or faster processor with SSE 4.2 or later) with 64-bit support
Operating systemmacOS Big Sur (version 11.0) or later macOS Big Sur (version 11)
Installation is blocked on v10.15.x
RAM8 GB 16 GB or more
Graphics cardGPU with Metal support
1.5 GB of GPU memory
GPU with Metal support4 GB of GPU memory for 4k displays and greater
To find out if your computer supports Metal, see Mac computers that support MetalSee the Photoshop graphics processor (GPU) card FAQ
Monitor resolution1280 x 800 display at 100% UI scaling1920 x 1080 display or greater at 100% UI scaling
Hard disk space20 GB of available hard-disk space50 GB of available hard-disk space
Fast internal SSD for app installationAdditional high-speed drive(s) or SSD to set up scratch disks
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دسته بندی فروشگاه سایت

استفاده از امکان جستجو محتوای بیشتری در اختیار شما قرار خواهد داد.

دسته بندی وبسایت