Search
Close this search box.

افکت بنفش در 10 ثانیه

برای اعمال کردن افکت بنفش در 10 ثانیه طبق آموزش پیش رفته و مقادیر زیر را در نرم افزار فتوشاپ وارد کنید.

افکت بنفش در 10 ثانیه

👇Channel Mixer 👇

افکت بنفش در 10 ثانیه

👇Selective Color 👇

افکت بنفش در 10 ثانیه

👇Curves👇

افکت بنفش در 10 ثانیه

👇Color Lookup👇

افکت بنفش در 10 ثانیه
5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دسته بندی فروشگاه سایت

استفاده از امکان جستجو محتوای بیشتری در اختیار شما قرار خواهد داد.

دسته بندی وبسایت